Dedzina ne tikai kūlu, bet arī niedres

Laikam kļūstot siltākam, arvien biežāk dzirdēsim ziņas par kūlas ugunsgrēkiem. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pirmos izsaukumos uz tiem   saņēmis jau pirms diviem mēnešiem. Savukārt dabas liegumā "Lubāna mitrājs" jau vairākus gadus visapkārt dambim ezera un tuvējo dīķu krastos kāds dedzina ne tikai veco zāli, bet arī niedres. Vaininieku pieķert ir grūti – Dabas aizsardzības pārvaldei nav resursu liegumu uzraudzīt nepārtraukti, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests reizēm nespēj pietiekami ātri piekļūt tieši šādām uguns nelaimēm.