LTV žurnālists J. Geste saņem Latvijas mediju valodas balvu

0.0

Spēt izvēlēties īstos vārdus īstajā brīdī... Pirmo reizi pasniegtas Latvijas mediju valodas balvas, lai cildinātu teicamu un izcilu valodu. Vienu no balvām saņēmis LTV žurnālists Jānis Geste, kuram tā piešķirta, izvērtējot televīzijas raidījumu vadītāju valodas kultūru, gramatikas zināšanas un oratora prasmi.