Zīmju valodā. Daudz laimes, jubilār!

0.0

Mākslinieks Ivars Mailītis pats sevi sauc par scenogrāfu – dramaturgu, ar to gribēdams pateikt, ka katram viņa mākslas darbam ir ne tikai mākslinieciska forma, bet filozofisks koncepts un vēstījums: "Taisīt mākslu – tā ir konfrontācija. Katrs jauns mākslas darbs nozīmē taisīt jaunu ceļu."

Ceļš ir stipro vīru lieta, jo tas izaicina, un Mailītis (Ivara gadījumā) nav nekāda mazā zivtiņa! Viņš ir uzdrošinājies izaicināt ne tikai sevi, bet arī sabiedrību. Ne tikai Latvijas, bet pasaules mērogā. Viņa kreatīvā enerģija ir tik liela, ka, šķiet, viņš nepaspēj nobīties, un viņa doma un darbs ir uzrunājis tūkstošus. Un – sev un mums visiem par prieku un lepnumu – ticis saprasts: Ivars kopā ar sievu, arī mākslinieci, Inesi Mailīti Latvijai ir atnesis daudzas starptautiskas balvas. Piemēram, kopā ar kundzi bijuši Lozannas (Šveice) 14. starptautiskās tekstilmākslas biennāles dalībnieki (1989), gūstot ievērību ar tekstilskulptūrām "Cilvēki – karogi" (1988). Viena no tām – Melnā skulptūra – izmantota biennāles plakātam, logo un citiem vizuālajiem materiāliem. Pēc biennāles tekstilskulptūru grupa iekļauta ceļojošā ekspozīcijā. Šis ir tikai viens no piemēriem, kas raksturo Mailīša provokatīvo un profesionāli kvalitatīvo spēju izcelties starp simtiem citu pasaules mākslinieku darbiem. Bijuši arī EXPO paviljoni, gaisa pūķi, dažādas performances, karuseļi, grafikas, plakāti, vides objekti, ledus skulptūras, kino, vēl un vēl.

Ivars ir daudzfunkcionāls mākslinieks, strādājis ļoti dažādās tehnikās un žanros, jo tāda ir arī viņa profesionālā izglītība: beidzis Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Koktēlniecības nodaļu (1975) un Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaingrafikas nodaļu (1983). Somijā apguvis animācijas filmu un specefektu veidošanas prasmes.

Taču par sava mūža darbu viņš uzskata Dziesmu svētkus, ilgus gadus viņš bija svētku galvenais mākslinieks: "Mežaparks ir visas mūsu ģimenes galvenais darbs!" 

Šis darbs ir bijis daudz vairāk nekā profesionāla līguma izpildījums. Pirms mākslas bija doma, ļoti spēcīgs enerģijas ritenis, kurā izaicinošais Mailītis, šķiet, kinestētiskā jaudā uguņojis ilgus gadus, lai tagad uz viņa radītā simbola – dziesmu kalna – varētu stāvēt viņa dēla, jaunā, talantīgā arhitekta projektētā Sidraba birzs.

"Viss manā dzīvē ir saistīts ar vēju. Kā ērģeļu stabules, kas vienu enerģiju dara citā. Mežaparka estrāde – tās ir lielākās ērģeles pasaulē," tēlaini izteicies Ivars Mailītis, kas dienu pēc savas dzimšanas dienas – kas (kā viņam patīk uzsvērt!) ir vienā dienā ar citu izaicinātāju: Albertu Einšteinu! – pagodinājis raidījumu "Daudz laimes, jubilār!".