Lielās patiesības. Vai cilvēkā var sadzīvot zinātniskais un reliģiskais uzskats?

Vai viena cilvēka apziņā var sadzīvot uzskats, ka cilvēks radies "no pērtiķa", ar biblisko ideju par cilvēka izcelsmi? Vai vienā cilvēkā var sadzīvot zinātniskais un reliģiskais pasaules uzskats? Vairāki izcili zinātnieki ir atzinuši, ka ir dziļi ticīgi, reliģiozi cilvēki. Sarunas ar teologu Induli Paiču un biologu, LU profesoru Izāku Rašalu.