Labbūtības diena Mārupes Valsts ģimnāzijā

Ikviens no mums sapņo par brīvdienu, un šāda iespēja bieži vien ir atkarīga no mums pašiem, ja vien to prasmīgi organizējam. Mārupes Valsts ģimnāzija ir Latvijā vienīgā skola, kas īsteno projektu "Labbūtības diena" – tā ļauj vecāko klašu skolēnam izņemt sev oficiālu brīvdienu – lai sekmētu fizisko, bet jo īpaši mentālo veselību, atpūšoties no mācībām un veltot laiku spēku uzkrāšanai.  Vai un kādu labumu tiešām dod šāda brīvdiena - un kā pie tādas tiek?