Briselē plaši zemnieku protesti

Zemnieki no Čehijas, Spānijas, Portugāles un Itālijas šodien pievienojās saviem Beļģijas kolēģiem protestos Briselē, paužot dusmas par augstajām izmaksām, zemajām  produktu cenām un lēto importu. Neapmierinātības pamatā ir arī Zaļā kursa prasības zemniekiem. Cenšoties mazināt saspīlējumu, Eiropas Savienība jau ir atkāpusies no vairākām sava Zaļā kursa plāna daļām – no 2040. gada klimata plāna svītrota atsauce uz lauksaimniecības radītajām emisijām, atsaukts likums par pesticīdu lietošanas samazināšanu un atlikta prasība atstāt daļu zemes neapstrādātu bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai.