Stūra mājas saglābšanai nepieciešama prāva summa

Tā sauktā Stūra māja Rīgā, kas zināma kā komunistiskā režīma represīvo iestāžu darbības vieta, ir kritiskā stāvoklī. Daļu ēkas jau tagad ir liegts ekspluatēt, un, ja nākamo pāris mēnešu laikā netiks veiktas prāvas investīcijas, Stūra mājas muzejam nāksies durvis apmeklētājiem slēgt. Kultūras ministrijā uzsver, ka muzejam tur ir jābūt, par šaušalīgo pagātni ir jāstāsta. Bet nepieciešamo darbu izmaksas tuvojas jau miljonam eiro. Kādi ir iespējamie Stūra mājas nākotnes scenāriji, stāsta Dāvids Freidenfelds.