Nepiekrīt spriedumam, aicina lietu izskatīt atkārtoti

Kurzemes apgabaltiesā nonākusi apelācijas sūdzība Valērija Lazareva lietā. Par uzbrukumu jaunietim ar Ukrainas karogu uz pleciem Lazarevs pērn tika notiesāts ar divu gadu nosacītu cietumsodu un divu gadu ilgu pārbaudes laiku. Cietušā advokāts uzskata, ka ne tiesas zālē, ne ārpus tās nekad nav izskanējusi patiesa nožēla un atvainošanās. Atšķiras arī Lazareva liecības. Tādēļ lieta jāizskata atkārtoti.