Siliņa: Īpaša programma pierobežas skolām būs

Pierobežas skolām būs īpaša programma, ļaujot tās saglabāt, pat ja skolēnu skaits ir mazāks nekā citās. To šodien pierobežā pauda Ministru prezidente Evika Siliņa, kas viesojās arī Baltinavas vidusskolā. Vecāko klašu skolēnu tur gan ir maz – nepietiekami, lai vidusskolā veidotu paralēlklases. Balvu novadā tā gan nav vienīgā pierobežas vidusskola, taču tās apvienot neplāno.