Variantu nav – jauniešus iesauks dienestā

Interese par Valsts aizsardzības dienestu mazinās, un trešajam iesaukumam brīvprātīgi pieteikušies pārāk maz iespējamo iesaucamo. Tas nozīmē, ka jau janvārī daļa loterijā izraudzītu jauniešu saņems pavēsti ierasties rekrutēšanas centrā. Līdz tam gan jāatrisina visi jautājumi par iesaukšanu. Toskait sodu politika gadījumos, ja kāds izvairītos no dienesta.