Lielās patiesības. Velis starp mirstīgo un mūžīgo. Vidvuds Medenis

Līdz ar Mārtiņiem noslēdzas veļu laiks. Vairumam mūsdienu cilvēku velis ir tikai tāda pieņemama senu laiku māņticība. Sarunā ar Vidvudu Medeni centīsimies izdibināt latvisko dzīvesziņu par veli mirstīguma un mūžības kontekstā. Runāsim par to, kālab cilvēkam jāzina savi senči. Kādas ir latviskās dzīvesziņas atbildes uz cilvēka dzīves eksistenciālajiem jautājumiem par dzīves un nāves jēgu u.c.