Lielās patiesības. Cilvēks dabas ritā. Rudens

Cilvēka mūža saistība ar dabas ritu ieņem nozīmīgu vietu latviešu folklorā un dzīvesziņā. Luterāņu mācītājs Kārlis Žols savās meditatīvajās apcerēs atklāj cilvēka iekšējās un ārējās pasaules saistību ar dabas ritējumu kā pamatu arī kristīgajai tradīcijai. Viņš pievērš uzmanību sofiāniskajai tradīcijai, kurā uzsvars likts uz dievišķās gudrības atklāšanos dabas norisēs. Šoreiz palūkosimies uz savu dzīvi no rudens perspektīvas.