20 kara bērni pavada naktis bez gaisa trauksmes

0.0

10 naktis viņi gulēs mierīgi. Bez gaisa trauksmes un skrējiena uz patversmi. 10 dienas viņi neuztrauksies par to, vai visi no ģimenes vakarā pārnāks mājās. 20 Ukrainas lielākās bērnu slimnīcas pacienti Latvijā ieradušies uz Bērnu slimnīcas fonda rīkoto nometni, lai ne tikai atgūtos no kara, bet arī ārstētu dažādas traumas. Projekts "Palīdzi celties" notiek tikai par Latvijas ziedotāju līdzekļiem.