Cik daudz drīkst atļauties saimnieks, kurš dzīvo mājā uz cita cilvēka zemes?

Latvijas neatkarības atjaunošanas sekas īpašumu jautājumos ir jūtamas joprojām. 90.gados ļaudis privatizēja īpašumus, saņēma atpakaļ padomju varas konfiscēto dzimtas mantojumu, bet nereti izrādījās, ka uz šīs zemes jau sabūvētas dzīvojamās mājas.