Vai kermeņa temperatūra mainās atkarībā no termometra izvēles?

0.0