Noslēdzas valsts aizsardzības mācības vasaras nometnes

Lai praktiski pilnveidotu iemaņas, kuras jaunieši apguvuši valsts aizsardzības mācībā skolas laikā, tiek rīkotas arī vasaras nometnes. Kuldīgas novada militārajā poligonā "Mežaine" tiek aizvadīta ceturtā – noslēdzošā nometne. Tajā piedalās valsts aizsardzības mācības otrā mācību gada skolēni no dažādām Latvijas vietām.