Sašutums par Nīcas un Priekules vidusskolu reorganizāciju

Izglītības un zinātnes ministrijas iecerētā skolu tīkla reforma paredz, ka līdzšinējo pakāpi 7.–12. klašu izglītības posmā visā Latvijā varētu zaudēt aptuveni simt skolu. Starp tām, kas iekļautas optimizācijas plānā, ir arī divas no piecām Dienvidkurzemes izglītības iestādēm – Nīcas un Priekules vidusskola. Šim plānam kategoriski iebilst gan skolēnu vecāki un pedagogi, gan arī pašvaldības Izglītības pārvalde.