Lestenē pārapbedī sešus leģionārus

0.0

Lestenes latviešu karavīru kapos 3.jūnijā skanēja ieroču zalves un uz jaunām kapa vietām gūla balti ziedi. Vēl sešu latviešu leģionāru pīšļi beidzot raduši mūžīgo mieru. Pārapbedīti seši latviešu karavīri, kuri Otrā pasaules kara laikā bija iesaukti karot Vācijas armijā. Leģionāru vārdi gan joprojām nav noskaidroti. Bet kritušo karavīru meklētāji ļoti cer, ka vēl kaut kur atrodas pagaidām vēl neuziets arhīvs, kas dos iespēju tos noskaidrot.