Lielās patiesības. Grēks. Grēksūdze

Kas ir grēks un pirmatnējais grēks? Vai cilvēkam jādzīvo un jāiet baznīcā ar nemitīgu vainas un grēcīguma apziņu? Sarunas laikā centīsimies noskaidrot, kāpēc ir vajadzīga grēksūdze? Kā veikt savas sirdsapziņas izmeklēšanu tā, lai varam uz savu dzīvi paskatīties Dieva acīm? Uz šiem jautājumiem atbildes centīsiemies rast Romas katoļu Svētā Franciska baznīcā kopā ar katoļu prāvestu Marcinu Vozņaku.