Skola kā iespēja: izglītības kvalitātes rādītāji

Sakārtojot skolu tīklu, lielākā uzmanība tiek finansējumam – pedagogu algām, ēku uzturēšanai, ēdināšanai, skolēnu pārvadāšanai. Taču svarīgākais jautājums ir skolēnu izglītības kvalitāte. Vēl pirms apmēram 15 gadiem Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi auga ļoti strauji. Diemžēl “izaugsme” nav vārds, ko varētu lietot, raksturojot situāciju šodien. Turpina Danuta Juste.