Lielās patiesības. Domu un vārdu spēks. Ieva Ančevska

Par domu un vārdu spēku runā visas senās garīgās tradīcijas. Mūsdienās cilvēki domu un runas tīrību aizvien biežāk noniecina līdz plikas un liekas pieklājības nozīmei. Saruna ar filoloģijas doktori, etnoloģi Ievu Ančevsku par mūsdienu zinātņu skatījumu uz to, kā valoda un domas ietekmē cilvēka veselību, labsajūtu, veiksmi, raksturu un pat likteni.