Dānijā oglekļa dioksīdu noglabās pazemē

0.0
Dānijā eksperimentālā kārtā izmantotos naftas urbumos sāks iesūknēt oglekļa dioksīdu. Tas ir viens no iespējamiem veidiem, kā atbrīvoties no klimata izmaiņu veicinošās gāzes.

  Mēs esam veikuši daudz testus, bet tagad mums ir svarīgi redzēt, kā tas darbojas praksē ...... Mēs, protams, ceram, ka kāds ir ieinteresēts arī izmantot mūsu platformu, lai pastāvīgi uzglabātu oglekļa dioksīdu.

     Pirmo sašķidrinātā oglekļa dioksīda kravu kuģis uzpildīja Beļģijas ostā Antverpenē, bet tā galamērķis ir bijusī naftas ieguves platforma Ziemeļjūrā pie Dānijas krastiem. Projektā „Green-sand” iesaistītas 23 kompānijas, un sākotnējā etapā smilšakmenī apmēram 1800 metru dziļumā tiks noglabāti no 10 līdz 15 tūkstošiem tonnu gāzes. Bija jārisina ne tikai tehniskas, bet arī juridiskas problēmas, jo kaitīgo vielu eksportam un importam vajadzīgas īpašas atļaujas. Taču ideja ir perspektīva, jo zem zemes, tai skaitā jūras gultnes, ir daudz tukšumu, kas radušies pēc naftas un gāzes ieguves, savukārt atsevišķās ķīmiskās rūpnīcās ražošanas procesā rodas milzīgs daudzums oglekļa dioksīda. Dānijai ir milzīgs potenciāls, un speciālisti aprēķinājuši, ka šādā veidā iespējams uzglabāt pat vairāk izmešu, nekā valstī tiek radīti.