Gada vārds – "okupeklis"

Krievijas kara pret Ukrainu un tā izraisīto seku caurvīta bijusi aptauja par aizvadītā gada vārdu, nevārdu un spārnoto teicienu. Latvijas iedzīvotāji jau 20 gadu tika aicināti dalīties gan ar pozitīvajiem, gan negatīvajiem, taču interesantajiem valodas lietojuma novērojumiem, un žūrija par gada vārdu atzinusi apzīmējumu “okupeklis”. Savukārt gada nevārda tituls ticis neatbilstīgi lietotajiem jēdzieniem “sankcionēts” un “sankcionētās personas”. Vairāk stāsta Ģirts Zvirbulis.