Neizpildīti solījumi, kavēti būvdarbi un nolietas mācību klases

0.0
Neizpildīti solījumi, kavēti termiņi un nekvalitatīvi darbi – ar šādām problēmām saskārušās vairākas izglītības iestādes (un ne tikai), kuras nolīgušas vienu un to pašu būvfirmu SIA “Būvkore”. Būvdarbi tiek finansēti no tā dēvētās kovidnaudas – līdzekļiem, ko 2021. gadā papildus piešķīra būvniecībai, lai sildītu ekonomiku. Lai arī šīs programmas mērķis bija ātri uzsākt un ātri pabeigt būvdarbus, tas šajos gadījumos nav izdevies.