Psihiatri: No valodas pārbaudes atbrīvo tikai smagi slimos

Lai saņemtu atzinumu par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudes, Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrā līdz šodienai pieteikušies 22 pacienti. Smagas psihiskas saslimšanas gadījumā viņiem pārbaudījums nebūs jākārto. Bet jau gada nogalē pie psihiatriem vērsās cilvēki, kuri šādu izziņu gribēja iegūt bez jebkāda pamatojuma. Turpina Aija Kinca.