Daugavpilī pārbauda daudzdzīvokļu ēku jumtus

Tādi negadījumi kā jumta paneļa iegrūšana Bolderājā mudina pārbaudīt ēku tehnisko stāvokli. Daugavpilī namu apsaimniekotāji decembrī pārbaudījuši gandrīz 190 ēku un konstatējuši, ka 79 daudzdzīvokļu mājām jumtu stāvoklis ir neapmierinošs un īpašniekiem ieteikts tos remontēt. Tā kā iedzīvotāji pārsvarā tam nepiekrīt, tiks pasūtīta tehniskā apsekošana. Ja tajā atklāsies, ka jumts ir avārijas stāvoklī, izvēles remontēt vai neremontēt vairs nebūs. Turpina Dinija Jemeļjanova.