ES reformēs oglekļa izmešu tirdzniecības sistēmu

Eiropas Parlamenta un savienības dalībvalstis panākušas vienošanos par oglekļa izmešu tirdzniecības sistēmas reformu. Tā paredz būtisku emisiju samazināšanu un atteikšanos no uzņēmumiem pieejamām bezmaksas kvotām.

      Vienošanās paredz, ka 2024.- gadā kvotām pakļautajām nozarēm CO 2 izmeši būs jāsamazina par 90-it miljoniem tonnu, bet pēc diviem gadiem – vēl par 27 miljoniem tonnu. Līdz 2030. gadam jāsasniedz kopējais izmešu samazinājums par 62 procentiem salīdzinot ar 2005. gadu. Savukārt uzņēmumiem no bezmaksas izmešu kvotām pakāpeniski būs jāatsakās no 2026. līdz 2034. gadam. 5 gadu laikā arī izveidos atsevišķu jaunu sistēmu autotransportam un celtniecības sektoram, un noteikts cenu to izmešiem. Jaunās shēmas ieviešanu varētu atlikt uz vienu gadu, ja saglabāsies augsts enerģijas cenu līmenis. Paziņojumā uzsvērts, ka 2005. gadā ieviestā sistēma, kurā ietverts princips “piesārņotājs maksā”, ir Eiropas klimata politikas pamatā un klimata neitralitātes mērķa sasniegšanai. Lai to panāktu papildu līdzekļus piešķirs inovatīvām tehnoloģijām un energosistēmu modernizācijai.