Radio NABA – 20

Šonedēļ 20 gadu jubileju svin Latvijas Radio 6 – Latvijas Universitātes radio NABA. Visus šos gadus tā auditorija ir alternatīvajā mūzikā un atšķirīgos kultūras paveidos ieinteresēti klausītāji. Latvijā NABA ir vienīgā šādu saturu piedāvājoša raidstacija ar izteiksmīgām ētera personībām un spēcīgām tradīcijām. Par to vairāk zina stāstīt Jānis Lācis.