Sējumu apdrošināšana nav populāra

Aizvadītās ziemas kailsals, kad daudzviet Latvijā aizgāja bojā iesētā labība, likusi lauksaimniekiem pārskatīt attieksmi pret sējumu apdrošināšanu. Apdrošināšana nav lēta, tāpēc zemnieki mēdz rēķināt - vai lielāki zaudējumi viņiem radīsies, labību apdrošinot, vai neapdrošinot. Ja neapdrošinās, tad krusas, izsalšanas vai izslīkšanas gadījumos zaudējumus jāsedz pašiem. Vai ir iespējams palīdzību saņemt no valsts vai Eiropas fondiem - skaidroja Maija Migla.