Reģionu slimnīcās arvien trūkst ārstu

Ārsta profesija jauniešu vidū nav zaudējusi prestižu. Daugavpilī vairāk nekā astoņdesmit skolēni bija ieradušies uz tikšanos ar Stradiņa universitātes rektoru, lai noskaidrotu ko vairāk par mediķa profesiju un izglītības iespējām pēc vidusskolas absolvēšanas. Vien jautājums, kur jaunie mediķi paliks pēc Hipokrāta zvēresta nodošanas. Lai gan reģionu slimnīcās ārstu trūkums ir nopietna problēma, jaunie speciālisti labprātāk paliek strādāt Rīgā vai dodas uz ārzemēm. Daugavpils reģionālajā slimnīcā šobrīd ir brīvas 25 vakances un jāteic, tuvākajā laikā nav cerību, ka tās tiks aizpildītas.