Kas jāmaina Latvijas sportā? - Mārupes bērnu hokeja kaislības nerimst

Turpinājumā sižets rubrikā Kas jāmaina Latvijas sportā? Jau divu gadu garumā visos līmeņos norisinās strīds starp Mārupes hokeja savienību un tās audzēkņu vecākiem. Konflikta rezultātā lielākie cietēji ir jaunie hokejisti, kuriem nākas iztikt bez spēlēm. Situāciju pētīja Andris Auziņš, Juris Valdovskis un Raimonds Rudzāts.

Jau 2020. gada rudenī vēstījām par vairāku jauno hokejistu vecāku centieniem pamest Mārupes hokeja savienību. Toreiz jautājuma risināšanā bija iesaistīts plašs instanču loks – sākot ar tiesībsargu un sportu pārraugošajām organizācijām, beidzot pat ar tiesu. Divu gadu laikā nekas būtiski nav mainījies – joprojām netrūkst vecāku, kas vēlas mainīt komandu, taču nav ar mieru maksāt līgumā noteiktās kompensācijas, jo uzskata, ka Mārupe nav pildījusi līguma nosacījumus. 

Intervija - Edgars Lukss, Hokejista tēvs 

Vēl bija tāda lieta kā līgums. Tajā ir ierakstīts punkts, ka drīkstam to lauzt, ja mainās treneris. Šis līgums bija spēkā divus gadus atpakaļ, kad pēdējais treneris aizgāja projām. Bet līgumi netika pārslēgti. Tātad šim līgumam vairs nav juridiska spēka.” 

Runa ir par treneri Jāni Puriņu. Mārupes hokeja savienības oficiālā amatpersona Juris Opuļskis atteicās sniegt jebkādus komentārus. Latvijas Televīzijai zināms, ka organizācijas vadītājs viņš ir tikai formāli un kā faktisko vadītāju vecāki min Edgaru Jansonu. Jansons nenoliedz, ka ņem aktīvu dalību skolas ikdienas procesu nodrošināšanā. Attiecībā uz treneri Puriņu viņš atzīst, ka konkrēta trenera vārda iestrādāšana līgumos bijusi muļķība, taču viņš nav gaidījis, ka vecāki to izmantošot, lai pamestu komandu. Viņš uzskata, ka visa situācija ir atsevišķu treneru un viņiem lojālu vecāku negodprātības sekas. 

Mārupes hokeja savienība nav gatava ļaut bērniem mainīt komandu, nesamaksājot līgumā noteiktās kompensācijas, lielākoties 2000 – 3000 eiro apmērā. Strīdu risināšanā tiesas zāles noslogojuši gan hokejistu vecāki, gan Mārupes hokeja savienība. Tā, piemēram, Rīgas rajona tiesas 2022. gada 1. marta spriedumā noraidīta Mārupes hokeja savienības prasība pret bijušo spēlētāju vecākiem un Rodrigo Laviņa hokeja studiju, uz kuru bērni pārgājuši kopā ar treneri Jāni Puriņu. Kā viens no prasības noraidīšanas galvenajiem argumentiem tiesas spriedumā minētas atbildētāju tiesības pirms termiņa atkāpties no līguma, nemaksājot jebkādas kompensācijas, jo Mārupes hokeja savienība nav spējusi nodrošināt līgumā noteikto prasību izpildi. Tiesas spriedumā arī lasāms, ka Mārupe savas nepilnības rēķinos un grāmatvedības dokumentos nav novērsusi pat lietas izskatīšanas laikā. Edgars Lukss norāda, ka dažādu pārkāpumu spektrs esot ļoti plašs. 

Intervija - Edgars Lukss, Hokejista tēvs 

Kāpēc Latvijas bērnu čempionātā mums vēl ir jāmaksā papildus skaidrā naudā cilvēkam par to, ka treneris brauc uz spēli? Man šis nebija saprotams. Šie mazie sīkumi. Kad sāc jautāt, tad saproti, ka čaļi tikai ko dara? Skaidra nauda, un uz priekšu!” 

Intervija - Edgars Jansons, MHS hokejista tēvs

Es personīgi skaidro naudu nekad neaiztieku. Skaidrās naudas darījumi Mārupes hokeja skolā ir aizliegti.”

Kā izņēmumus viņš min gadījumus, kad vecāki tiek lūgti samest naudu, piemēram, Ziemassvētku pasākumam, dāvanai trenerim vai ēdināšanai pēc izbraukuma spēlēm. Tāpat vecāki gan Jansonam, gan atsevišķiem treneriem pārmet rupju izturēšanos gan klātienē, gan “Whatsapp” saziņā. Jansons nenoliedz, ka emociju uzplūdos atļaujas pateikt rupjības, bet, kā pats skaidro, tikai tad, kad vecāki kāpj uz galvas vai rada ļaunumu klubam. Vecāki pārmet arī kovid ierobežojumu neievērošanu un to, ka noklusēts trenera saslimšanas fakts. 

Intervija - Edgars Jansons, MHS hokejista tēvs

Es pats esmu pārslimojis diezgan smagu kovidu. Bet tas nenozīmē to, ka man ir jāiet zem šī karoga un jānes tas tik augstu, izvēloties tādu kompromisu starp bērnu hokeju, kas ir jāturpina, kam ir jānotiek, treneriem ir jāmaksā algas, bērni grib trenēties, un starp kovid idiotismu.” 

Latvijas Hokeja federācija šajā strīdā sevi dēvē par novērotāju. Ja gribētu, tā varētu ņemt daudz aktīvāku dalību, jo tās statūtos atrunāta biedru izslēgšanas kārtība, kas teorētiski var tikt piemērota Mārupei. 

LHF biedrs var tikt izslēgts ar LHF Kongresa lēmumu no LHF sastāva šādos gadījumos:
1) ja tas ar savu darbību diskreditē LHF;
2) veic darbību, kas ir pretrunā ar sporta ētikas un morāles pamatprincipiem ;
3) neveicina tās mērķu un uzdevumu sasniegšanu. 

Intervija - Roberts Pļāvējs, LHF ģenerālsekretārs

Hokeja federācija nav tā instance, kura var nodarboties ar izmeklējumiem vai faktu pārbaudēm par tādām lietām un tēmām, kur ir citas atbildīgās instances.” 

Vairāki jaunie hokejisti nespēlē jau mēnešiem ilgi. Situāciju kliedēt var vai nu tiesas lēmumi, vai arī ārpustiesas vienošanās. Daļa vecāku tām ar laiku piekrīt, bet daļa – paliek nelokāma. Izvērstākus iesaistīto pušu skaidrojumus iespējams noskatīties “Sporta Studijas” Youtube kanālā.