Lielās patiesības. Karš sevī, karš pret citiem un meditācija

Karš sevī, karš pret citiem un meditācija. Ja visi cilvēki meditētu, vai tad pasaulē nebūtu karu? Protams, šis jautājums nav atbildams ar vienkāršu “jā” vai “nē”. Taču cilvēces vēsture pierāda, ka cilvēka iekšējā nesakārtotība un karš pašam sevī ir nežēlīgu ārējo karu cēlonis un resurss. Meditācija un citas garīgās prakses ir vērstas uz cilvēka iekšējo sakārtotību, vingrina spēju ātrāk pārvarēt uztraukumu un nomierināties, kas savukārt ir pamats adekvātai realitātes uztverei. “Lielo patiesību” vadītājs Ilmārs Latkovskis piedalījās eksperimentā neiroloģes Sandras Vestermanes praksē, lai pārbaudītu meditācijas ietekmi uz psihosomatiskajiem procesiem. Diriģents Kaspars Putniņš dalīsies savā pieredzē, ko viņam līdz meditācija dzīvē un mākslā.