Viena dome piešķīra, otra – atņēma

Nu jau bijušais Baldones novads šovasar amatu mājas iekārtošanai kultūras centra rīcībā nodeva kādreizējās mākslas skolas telpas. Taču jaunā Ķekavas novada deputātu vairākums lēma, ka daļa šo telpu vajadzīgas pašvaldības policijas darba apstākļu uzlabošanai. Ar to nemierā ir daudzi baldonieši, jo māksliniekiem, amatniekiem un pašdarbības kolektīviem jau tā gadiem jādzīvo pārāk mazās un nepiemērotās telpās.