Province: «Cerību māja»

Tas viss sākās pirms divdesmit gadiem, kad Eva Viļķina Siguldas pusē dibināja biedrību «Cerību spārni», lai apvienotu mātes, kuru  bērnus esam raduši likt kategorijā «ar īpašām vajadzībām», jo rūpēs par viņiem valstij ne vienmēr pietiek tās materiālās iespējas, praktiskās  varēšanas un cilvēciskās gribēšanas. 

Evas rūpe ir tā, lai šie jaunieši, kā biedrībā viņus visus mīļi sauc neatkarīgi no gadu skaita, nesajustos sabiedrībai lieki. Viņi dzīvo «Cerību mājā» - vietā,  kur katram no viņiem ļauts dzīvot un sadzīvot ar savu likteni.