Konsīliji tikai atsevišķos gadījumos atliek vakcināciju

Ārstu konsīliji līdz šim tikai retos gadījumos lēmuši par Covid vakcinācijas atlikšanu, vairumā gadījumu ļauts poti saņemt bez liekas kavēšanās. Kā ziņots, patlaban, ja personai ir šaubas par vakcināciju, ģimenes ārsts, izvērtējot cilvēka veselības stāvokli un blakusslimības, var nosūtīt viņu pie ārsta speciālista papildu izvērtējumam vai uz ārstu konsīliju.