Ārpolitikas debates Saeimā

0.0

Latvijas parlaments šodien lielā vienprātībā pieņēmis paziņojumu, kurā stingri nosoda konfliktā Ukrainā iesaistīto pušu vardarbīgo rīcību, kas noved pie situācijas saasināšanās un asinsizliešanas. Saeima arī aicina Ukrainas politisko varu rīkoties atbildīgi, izvairīties no konfliktu padziļinošiem pasākumiem un pārskatīt pieņemtos pulcēšanās tiesības un vārda brīvību ierobežojošos likumus. Ukrainas vārds šodien Saeimā bieži tika piesaukts arī gada ārpolitikas debatēs. Deputāti savu redzējumu par mūsu valsts ārpolitikas mērķiem un notiekošo pasaulē pauda septiņas stundas. Turpina Madara Līcīte.