PVO: steidzami jārīkojas toksisko atkritumu apstrādes jomā

Gandrīz visi mūsdienās izmanto dažādas elektroniskās ierīces. Bet, tām novecojot, ievērojamu daļu ik gadu eksportē no valstīm ar augstiem ienākumiem uz nabadzīgākām pasaules vietām. Tur tā sauktos e-atkritumus demontē, pārstrādā un atjauno vidē, kur bieži vien nav atbilstīgas infrastruktūras, apmācības, kā arī veselības aizsardzības pasākumu. Pasaules Veselības organizācija brīdina, ka tādējādi miljoniem cilvēku ik gadu tiek pakļauti toksisko atkritumu iedarbībai uz viņu veselību. Plašāk – Anna Ūdre.

Komentāri

Kategorijas