Intervija ar politologu Filipu Rajevski

Vēsturiskas pašvaldību vēlēšanas, kurās pirmoreiz vietvaru pārstāvjus vēlējām pēc jaunā administratīvi teritoriālā iedalījuma, nesusi vēsturiski zemāko vēlēšanu aktivitāti – izdarīt izvēli devās nedaudz vairāk par 1/3 daļu balsstiesīgo.
Ko nozīmē šāds aktivitātes līmenis (kontekstā ar LTV raidījumos lietoto saukli «izvēlies nākotni») un uz kādu sadarbību un pārvaldes efektivitāti ļauj cerēt vēlēšanu iznākums jaunajā novadu dalījumā? Par to turpmākās minūtes runāsim ar politologu Filipu Rajevski.