Latviju aicina no Atveseļošanās naudas vairāk tērēt sociālajiem izaicinājumiem

Latvija šobrīd veic saskaņošanas procedūru, lai tiktu pie vairāk nekā pusotra miljarda eiro no Eiropas Komisijas Atveseļošanās plāna naudas. Šajos tēriņos uzsvars jāliek pārejai uz zaļu un digitālu ekonomiku, kā arī jāmazina Covid-19 izraisītās krīzes sociālā un ekonomiskā ietekme. Taču Latvijai pirmais saskaņošanas etaps nav bijis sekmīgs un lielākā daļa no piedāvājuma, kam tērēt naudu, tika izbrāķēts. Piemēram, vērtējot nevienlīdzības mazināšanas pasākumus, komisijas eksperti prasīja vairāk tērēt tieši sociālo izaicinājumu risināšanai.