Deglava tilta rekonstrukcijas problēmas ieilgst

0.0

Savukārt būvdarbi ir iestrēguši Deglava tilta rekonstrukcijā, kas izmaksās divreiz dārgāk, nekā savulaik plānotie nepilni pieci miljoni eiro. Kopā ar būvniecības otro etapu, kas drīzumā varētu sākties, kopējās tilta atjaunošanas izmaksas pārsniegs 10 miljonus. De facto zināms, ka iepirkumā kā būvnieks izraudzīts SIA Tilts, ko vēl gan var apstrīdēt. Tomēr ne viss ir atrisināts no līdzšinējā mantojuma. Joprojām nav skaidrs vai un kā tiks laboti pirmajā etapā Lietuvas būvnieka un būvuzrauga pieļautās atkāpes no projekta, izmantojot sliktākas kvalitātes materiālus. Turpina Liene Barisa-Sermule.