Ar autorlīgumiem strādājošo problēmas

0.0

Kā ziņots, no nākamā gada sociālais nodoklis autoratlīdzībām vēl netiks piemērots. Ideja autoratlīdzības aplikt ar sociālo nodokli nāca no žurnālistu organizācijām. Tās mērķis - stiprināt žurnālistu sociālo aizsardzību, jo pašlaik ievērojama daļa žurnālistu Latvijā ir sociāli neaizsargāta. Šāda situācija radusies tā sauktās nodokļu optimizācijas dēļ. Daudzos uzņēmumos darba līgumus pēdējos gados nomainījuši autoratlīdzības, kā arī cita veida līgumi. Labklājības ministrija sola, ka tiks pastiprināta cīņa pret tiem, kuri cenšas apiet Darba likumu. Turpina Zanda Ozola-Balode.