Dricānos atjauno katoļu draudzes māju

Rēzeknes novada Dricānu pagasta centrā jau pirms Otrā pasaules kara līdzās baznīcai atradās katoļu draudzes nams. Taču, varām mainoties un laikam ritot, tajā tika ierīkots pasts, bet pēc tā slēgšanas ēka pamesta. Pirms četriem gadiem draudzei izdevās sakrāt ziedojumus un bijušo pasta ēku kopā zemi atpirkt. Tagad apkārtējā teritorija ir sakopta un turpinās iekšdarbi, lai ēka pārtaptu par muzeju un atkal pildītu tās sākotnējo funkciju – vietu, kur pulcēties draudzei. Latgales reģionālā TV stāsta plašāk