Bauskas pansionātu nodos LSK

Neatrodot finansējumu slēgtās Mežotnes skolas telpu pielāgošanai pansionāta vajadzībām, Bauskas novada pašvaldība gatavojas no nākamā gada pansionātu nodot biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» pārziņā. Par to ir satraukti Derpeles iemītnieki, kuri uzskata, ka viņu dzīves apstākļi, pārceļoties uz Mežotni, tiks pasliktināti, bet plānotā dienas centra izveide pansionāta vietā esot tikai atruna, lai senā muižas ēka nonāktu izsolē. Skaidroja Zemgales TV