Dziesmu svētku studija

0.0

Šajā LTV Dziesmusvētku studijā līksmosim kopā ar svētku dalībniekiem Saieta namā, izbaudīsim kapelu maratonu Vērmanes dārzā un ieklausīsimies Bērnu māksliniecisko kolektīvu koncertā Doma laukumā, bet Esplanādē ieskandināsim Pasaules koru olimpiādi 2014. Dziesmu svētku studijā tiksimies ar diriģentu Intu Teterovski, dejotājiem no Carnikavas senioru deju kopas „Tacis” Līviju Menci un Staņislavu Menci, kā arī ar Aizkraukles folkloras kapelas mūziķiem Anitu un Jāni Ostrovskiem.