Neredzīgā Līva absolvē vidusskolu

Tūkstošiem vidusskolēnu, pedagogu un viņu vecāku šajās dienās svin vidusskolas izlaidumu. Babītes vidusskolas pedagogiem aizvadītie divi gadi ir bijuši saspringtāki nekā citkārt. Līdz ar citiem jauniešiem vidusskolu absolvē Līva Paula Paleja. Viņa ir pirmā neredzīgā skolniece Latvijā, kura šodien saņēma atestātu par iegūtu vispārējo vidējo izglītību vispārizglītojošajā programmā. Turpina mana kolēģe Zanda Ozola-Balode.