Palīdz īpašumu strīdus izbeigt tiesā

Jaunu, uztraucošu tendenci novēro juristi, kuri sniedz valsts apmaksātu palīdzību vardarbības gadījumos. Aizvien biežāk bērni un mazbērni pazemo vecākus un vecvecākus, kuri savu īpašumu ar dāvinājuma līgumu novēlējuši viņiem. Juridiskās palīdzības administrācijā šādos gadījumos ne vien palīdz tiesā līgumus atcelt, bet pat kārto pagaidu aizsardzību, ja mantinieki uzbrūk vārdiski vai fiziski. Turpina Aija Kinca