Tautas tērpu skates noslēguma uzvedums

0.0

Tautas tērpu skates noslēguma uzvedums Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā būs kā parāde mūsu pašu varēšanai un spēkam. Uzvedumā piedalīsies sešu tautas tērpu skates nomināciju uzvarētāji no Latvijas malu malām, arī gudrie un čaklie tautas tērpu darinātāji, kuriem ir būtiski pašiem savām rokām izaust tērpu un izkalt rotas, jo tam ir cita vērtība.


Noslēguma skatē tautas tērpu krāsu bagātībās atklāsies cilvēka dzīves rita spēks. Skatītāji kopā ar dalībniekiem izdzīvos Saulgriežu nakti, kad jauna meita zīlē nākotni, bet vēlāk no puišiem jāslēpj ne tikai savs, bet arī pūra gods. Tikai kāzās kārtu kārtām tiek uzvilkts goda tērps un lauku sētā ienāk svinīgums. Kad Ziemas saulgriežos vaigos kniebj sals, visus aizrauj ķekatu dejas, bet ļaužu sēta pieklust mirklī, kad pasaulē nāk mazais cilvēciņš – pādes dīdīšana un bērna raudzības atkal ir dzīves apliecinājums turpinājumam. Vēlāk Lieldienās meitu brunči gaisā uzplīvos tik augstu, ka acis no krāsām ņirbēt ņirbēs. Un, kad gads apmetis loku, Saulgriežos līgo dziesmas skanēs gan mazo cilvēkbērnu, gan lielo ļaužu balsu enerģijā. Tautas tērpu skates uzveduma pamatā ir lepnums par savu tautu - par cilvēku vēlmi nepazaudēt savas saknes.