Ekumēnisks Dziesmu un deju svētku atklāšanas dievkalpojums

0.0

XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku atklāšanas kulminācija sāksies 30. jūnijā ar ekumēnisku dievkalpojumu Doma baznīcā. Dievkalpojumā piedalīsies tradicionālo kristīgo konfesiju mācītāji un pirmo reizi Latvijas vēsturē - plašs ekumēnisks kopkoris, kurā apvienosies Rīgas Doma, Aglonas bazilikas, Liepājas draudžu, Sv. Jāņa draudzes, Lutera draudzes, Jēzus draudzes, Rīgas Kristus Karaļa draudzes, Mateja baznīcas un Baptistu Draudžu savienības koris. Apvienotais kopkoris izpildīs latviešu komponistu Lūcijas Garūtas, Jāzepa Vītola, Pētera Barisona un Riharda Dubras, kā arī Georga Frīdriha Hendeļa skaņdarbus. Dievkalpojumā piedalīsies solisti Inga Šļubovska un Jānis Kurševs.