Seksuālās vardarbības upura versija

Šajā lietā cietušais pilngadīgais vīrietis ar garīga rakstura traucējumiem uzaudzis sociālās aprūpes centros. Vīrietis ir rīcībspējīgs un Latvijas Televīzijai pastāstīja par notikušo. Ne sarunas vietu, ne arī laiku neatklāsim, vien to, ka tā notika pirms kāda laika, bet, lai netraucētu policijas izmeklēšanu, to līdz šim nerādījām.