Projekta atbalsts svarīgs lauku reģioniem

Lai jaunieši nepamestu mācības vēl pirms atestāta saņemšanas, jau trešo gadu vairāk nekā 600 Latvijas skolas piedalās tā dēvētajā projektā «PuMPuRS». Galvenie iemesli mācību pārtraukšanai ir motivācijas trūkums, uzvedības traucējumi, darba gaitu sākšana, vecāku nepietiekama iesaiste un citi. Bet projekts skolās paredz Eiropas atbalstu audzēkņu konsultācijām un kompensē izdevumus par pusdienām, dienesta viesnīcu un sabiedrisko transportu. Iniciatīvā piedalās arī vairāk nekā 50 Malnavas koledžas audzēkņu. Interesējās Latgales reģionālā TV.